Tropiska orkaner

kallas, beroende på var i välden man är, även för hurricanes, tyfoner (taifuns) eller cykloner. De är skarpt begränsade lågtryck med vindstyrkor på upp till 70-80 m/s och mycket täta, närmast runda, isobarer. Tropiska orkaner bildas bara vissa årstider och då i oceanernas västra delar mellan latituderna 10-20°. En förutsättning är bl.a. minst +27°C vattentemperatur. De utvecklas inte på latituder under 3° och aldrig i Sydatlanten. Nåja, säsongen 2006/07 hade vi faktiskt, till stor förvåning, en dylik i Sydatlanten.

Om bl.a. ett tropiskt lågtryck når 17 m/s kallas det en tropisk storm och ges i årlig alfabetisk ordning omväxlande ett mans- och kvinnonamn. Når det 33 m/s blir det en tropisk orkan.

vindstyrka orkankategori
33-42 m/s 1 (minimal)
43-49 2 (moderate)
50-58 3 (major, extensive)
59-69 4 (major, extreme)
70- 5 (major, catastrophic)

Vid uppkomsten är orkanens diameter bara upp till 100 M, dess kurs är normalt västlig och farten då bara runt blygsamma 10 knop. Men underhållen av bl.a. det tropiska havsvattnet växer den succesivt och kan bli 800 M på slutet.

Just innan orkanen stöter mot en kontinent, svänger den mot norr (syd på södra halvklotet) och minskar banhastigheten något. Därefter svänger den mot nordost (sydost på södra halvklotet) och ökar banhastigheten som efter tropikerna kan bli 20 knop eller mer.

När den sen når latituderna 30-35° sjunker vattentemperaturen och orkanen övergår till ett vanligt lågtryck.

Orkanen kan delas i fyra kvadranter. När en orkan drar över ett område sjunker barometern i de båda främre kvadranterna och stiger i de bakre. Ju närmare centrum man kommer ju mer ökar vinden och vrider motsols. Den är hårdast närmast centrum i de både övre kvadranterna (undre på södra halvklotet).

Ett snabbt tilltagande regn, som med åska blir allt häftigare, börjar 100-150 M från centrum. I de bakre kvadranterna avtar det.

Trots att det nästan är vindstilla och ofta klart väder just i orkancentrum - ögat - är detta den farligaste plats man kan vara på p.g.a. den våldsamma kryssjön som uppstår där.

Därför skall man framför allt undvika den främre övre kvadranten (främre nedre på södra halvklotet). Här driver man nästan oundvikligt in mot orkanbanan med stor risk för att hamna i ögat. Den främre nedre kvadranten (främre övre på södra halvklotet) anses vara minst farlig eftersom man där kan länsa undan.

Det finns all anledning att undvika orkanområden i orkantider. Tropiska orkaner är en reell fara som inte kan nonchaleras. Om man trots allt riskerar komma i vägen för en, fås normalt den första varningen via den moderna kommunikationsutrustning de flesta fartyg har idag. Den globala orkanbevakningen med bl.a. satelliter och flyg försummas inte av de kuststater som kan drabbas när orkanen ”går iland”. Prognosistering och rapportering och är grundligt minutiös varför man genom att noga följa utvecklingen och kompletterat med egna observationer ofta har möjlighet att styra undan i god tid.

Tumregel: på norra halvklotet - ta vinden in om styrbord! (tvärtom på det södra).


Tecken på en annalkande tropisk orkan:

- Svårförklarlig dyning i riktning från orkanögat som kan märkas upp till 1000 M från orkanen.
- Himmlen står i flammor vid solens upp- och nedgång. Det är definitivt ingen vanlig aftonrodnad.
- Kraftiga klassiska varmfrontsvarningar såsom halo, svagt regn övergående till skyfall m.m.
- Ständig vindökning med stor skillnad mellan ytvinden och vinden i högre luftlager.
- Markant barometerfall men också vissa störningar i barometerns normala dagscykel.

PIDINGTONS TABELL

barometerfall/tim, hP avstånd till lågtryckscentrum, M
0,7-2,0 250-150
2,0-2,6 150-100
2,6-4,0 100- 80
4,0-5,0 80- 50

Orkanperiod på Nordatlanten är från juli till november då Karibien och USAs sydstater drabbas. Läs mer om orkaner och följ även utvecklingen som ständigt uppdaterade animationer under vår rubrik ”Online”.