Solens deklination och timvinkel

Som vi ser det, rör sig solen ett varv runt jorden på 24 timmar. På morgonen går den upp i östra horisonten och står middagstid som högst i banan - exakt i syd - för att på kvällen sjunka ner i västhorisonten.

Från ena dagen till nästa är solens skenbara rörelse (eller dess projektionspunkts rörelse över jordytan) ganska långsam i vertikalledet. Det handlar bara om en kvartsgrad per dygn. Dess horisontala rörelse är betydligt snabbare. Vinkelmässigt innebär ett varv på 24 timmar att den rör sig 15°/tim eller 1°/4 min. I distans är det - vid ekvatorn - 900 M/tim eller 15 M/min eller nära 500 m/sek.

En astronomisk navigatör måste bl.a. känna till himlakropparnas exakta koordinater sekund för sekund. Det gör han med hjälp av nautikalalmanackan och tabeller som idag även finns som datorprogram. Eftersom projektionspunkten rör sig över jordens yta kan åtminstone två av dessa koordinater - "latitud" och "longitud" - beräknas på denna.

Solens och alla andra himlakroppars "latitud", d.v.s. deras projektionspunkters avstånd från ekvatorn, heter deklination (declination, decl). Solens deklination varierar under året mellan drygt N23° och drygt S23°.

Vid Vintersolståndet 22/12 är solen på ca S23,5°. Här på Stenbockens vändkrets har man den då precis ovanför sig (i zenit) på middagen. I Sverige orkar den bara en liten bit över horisonten; ovanför Norra Polcirkeln (ca N63,5º) visar den inte sig alls. Redan nästa dag har dess sydliga deklination börjat minska. Tre månader senare och efter ungefär 90 svagt spiralformiga varv runt jorden har solen på Vårdagjämningen 20/3 nått ekvatorn.

Dess deklination är nu 0º och för oss häruppe i Nordeuropa börjar livet te sig uthärdligt. Solen står nu alltså mer än 23º högre på himmlen än när det var som mörkast.Solen fortsätter i sin uppåtgående spiral i ytterligare tre månader och deklinationen forsätter öka ända till den vid Sommarsolståndet 21/6 har nått ca N23,5º. Det kallas för Kräftans vändkrets. Nu är solen i zenit bara 270 M syd om Kanarieöarna men det är sällan aktuellt för oss. Vi firar midsommar och ovanför Norra Polcirkeln går solen inte ens ner. Å andra sidan går den nu inte ens upp syd om Södra Polcirkeln (ca S63,5º).

Bättre än så blir det dessvärre inte. Nu vänder solen och den nordliga deklinationen minskar för att passera 0º när den på Höstdagjämningen 23/10 åter står i zenit på ekvatorn.


Solens och alla andra himlakroppars "longitud", d.v.s. deras projektionspunkters avstånd från Greenwich, heter Greenwich timvinkel (Greenwich Hour Angel, GHA). Till skillnad från longitud, som räknas från 0° till 180° antingen åt ost eller åt väst från Greenwich, räknas GHA från 0° till 360° från Greenwich.

Då enligt ovan solen hinner ett varv runt jorden på ett dygn är den alltid på nollmeridianen kl.1200 GMT. Nja, det finns en mindre diskrepans men det är en annan historia.